fotobalk grijstinten3
samuelDat het LACCS-programma werkt, ervaren wij (en vele anderen) al jaren in de praktijk. Regelmatig wordt ons gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing. Daar moesten we - helaas - altijd ontkennend op antwoorden. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat het eerste wetenschappelijke onderzoek naar het LACCS-progamma begin 2017 werd afgerond! De Expertisegroep EMB van de Carante Groep en het Platform EMG namen hiervoor eind 2015 het initiatief. Martin Schuurman leidde het onderzoek. Zorgorganisaties Amerpoort, ASVZ, de Zijlen, Omega en Sherpa speelden een belangrijke rol in de uitvoering.

 

layla

Uiteraard is het LACCS-programma (ook) gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Dat lees je in het artikel over onze (wetenschappelijke) inspiratiebronnen. Maar een écht LACCS-onderzoek was er niet. Waarom niet? We hebben er zelf de tijd niet voor. Wij richten onze energie op de praktijk: het adviseren, coachen en opleiden van professionals in de zorg en onderwijs aan mensen met EVMB. En bovendien: de slager moet natuurlijk niet 'zijn eigen vlees' keuren.   

 

Verheugd met initiatief 

We waren dan ook verheugd dat de Expertisegroep EMB van de Carante Groep, samen met Platform EMG, eind 2015 het initiatief nam voor een wetenschappelijke onderzoek naar LACCS. In de praktijk zien we dat het werkt, het is fantastisch als we dat met gedegen onderzoek kunnen onderbouwen. We kunnen daar veel van leren. Bovendien geeft onderzoek inzicht geven in de manier waarop 'het werkveld' omgaat met LACCS. Het LACCS-programma, en de onderdelen ervan, zijn immers vrij te gebruiken. Het kost niets, je hoeft er geen toestemming voor te vragen en je hoeft je niet bij ons aan te melden. 

 

Opzet van het onderzoek

Zorgorganisaties Amerpoort, ASVZ, de Zijlen, Omega en Sherpa speelden een belangrijke rol in het onderzoek. Wij hebben zelf meegewerkt door zo veel mogelijk benodigde informatie aan te leveren. We hebben ons - uiteraard - niet bemoeid met de opzet van het onderzoek. In 2016 zijn zeven N=1 studies uitgevoerd. Zeven mensen met EVMB zijn een half jaar volgens de principes van het LACCS-programma begeleid. Zowel aan het begin als aan het einde van die periode is de 'mate van een goed leven' bepaald. 

 
Conclusies van het onderzoek

saraDe onderzoekers concludeerden onder meer: 

1. Het werken met LACCS maakt dat er breder wordt gekeken naar de cliënt en de ondersteuning.

Dat is precies wat wij voor ogen hebben. We zijn blij dat dit zo expliciet naar voren komt in de conclusies! 

2. De meerwaarde van ‘goed leven’ zit voor de organisatie in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader en het spreken van een gemeenschappelijke taal binnen de organisatie. 

Die gemeenschappelijke taal vinden wij erg belangrijk. We ervaren in de praktijk zelf dat het zo werkt. We horen dit ook vaak terug van onze cursisten. 

3. De specifieke meerwaarde van LACCS zit in de handvatten/instrumenten die zijn ontwikkeld. 

We zijn blij om dit in de conclusies terug te lezen. Het sluit aan bij onze praktijkervaring: organisaties werken graag met bijvoordeeld het ontwikkelingsfasen-gesprek en het goed-leven-gesprek. 

4. Het werken met LACCS zorgt voor verdere professionalisering.  

Wat kunnen we hierover zeggen.... Trots!

 

Het complete onderzoeksrapport vind je hier

 


Inhoud LACCS-programma

home1

Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor elkaar zijn: de LACCS-gebieden. Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.
Lees meer →

 

Implementatie LACCS-programma

home3

Scholing is belangrijk als jouw organisatie met het LACCS-programma aan de slag gaat. Met scholing alleen ben je er natuurlijk niet. Aansturing, borging, coaching, .... Met de LACCS-analyse ontdek je waar jouw organisatie momenteel staat en wat jullie nodig hebben. 
Lees meer →

home4

Onze opvattingen over een goed leven voor mensen met EVMB zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben het LACCS-programma in de loop van vele jaren bedacht, ontwikkeld en verbeterd. Geïnspireerd op theorieën en vooral op de praktijk van alledag.
Lees meer →