fotobalk grijstinten3

LACCS huis

De tijd dat mensen met EVMB alleen maar ‘goed verzorgd’ hoefden te worden, ligt gelukkig ver achter ons. Dit werd het medische model genoemd: goed verzorgd en een kop koffie met een koekje  op z’n tijd. De praktische invulling van ‘kwaliteit van leven’ wordt binnen KDC’s, woongroepen, scholen etc. vaak vastgelegd in afspraken en regels. Voor deze regels is natuurlijk wel wat te zeggen. Ze leiden alleen niet persé tot een goed leven voor de cliënt. Er wordt te weinig gesproken over de vraag: hoe goed is het leven van de cliënt eigenlijk? Hoe pakken de afspraken en regels voor hem uit? Terwijl die vraag zo ontzettend belangrijk is.

 
Vijf gebieden

Wat vinden wij dan echt belangrijk voor mensen met EVMB? In onze overtuiging gaat het om vijf gebieden. Voor een goed leven moet het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn. Deze vijf gebieden gaan over de menselijke behoeften die jij en wij ook hebben: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.

Lichamelijk welzijn
Alertheid
Contact
Communicatie
Stimulerende tijdsbesteding  

 

huismetkamerwaarden
De LACCS-waarden: híer heeft de cliënt behoefte aan
Voor een goed leven moet het voor de cliënt op de vijf LACCS-gebieden goed voor elkaar zijn. Maar wat is dat dan, goed voor elkaar? Waar heeft de cliënt behoefte aan? Hoe weet je dat? Hoe meet je dat? Je moet het eens zijn over wáár je eigenlijk naar streeft  Per LACCS-gebied hebben we een aantal waarden geformuleerd. De waarden maken concreet wát dan precies maakt of je leven goed is. 
Lees meer→  

 

huismetkamerontwdenken
Ontwikkelingsdenken: zo beleeft de cliënt de wereld om zich heen

Als begeleider moet je een goed beeld hebben van het niveau van je cliënt. Wat snapt hij wel en wat niet? Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van hem verwachten? En wat betekent dit? Deze kennis heb je nodig om écht te kunnen bijdragen aan zijn leven. Je hebt dit ook nodig om de LACCS-waarden te kunnen beoordelen. Wij hebben daarom een eigen manier ontwikkeld om naar het niveau te kijken: het ontwikkelingsdenken. 
Lees meer→  

 

huismetkamergebiedenLACCS-gebieden: deskundigheid en vaardigheden

Met de LACCS-waarden en het ontwikkelingsdenken ben je er nog niet. Op de afzonderlijke LACCS-gebieden heb je deskundigheid nodig. Dat is nodig om bijvoorbeeld tóch contact te maken met iemand waarmee dat moeizaam verloopt. Om iemand die nauwelijks alert is, toch te betrekken bij een activiteit. Om de communicatie goed aan te laten sluiten, zodat je elkaar beter snapt. Om voldoende stimulering en uitdaging te bieden aan iemand die zich nauwelijks bewust is van zijn omgeving.

 
Methodisch werken

huismetdakmethdenkenOm met de drie kamers te kunnen werken, moet je goed afstemmen. Met álle betrokkenen. Je stemt af waaraan je precies gaat werken. Want het is niet eenvoudig om ‘zomaar’ het goede te doen. Wat goed is voor het ene gebied, is soms nadelig voor het andere. Het is dan belangrijk om samen keuzes te maken. Dé juiste keuze bestaat niet. Vaak moet je kiezen tussen niet-ideale situaties. Het dak van het LACCS-huis is dan ook methodisch werken. Het dak brengt de drie kamers bij elkaar. Het dak maakt er een geheel van.

 

 


Inhoud LACCS-programma

home1

Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor elkaar zijn: de LACCS-gebieden. Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.
Lees meer →

 

Implementatie LACCS-programma

home3

Scholing is belangrijk als jouw organisatie met het LACCS-programma aan de slag gaat. Met scholing alleen ben je er natuurlijk niet. Aansturing, borging, coaching, .... Met de LACCS-analyse ontdek je waar jouw organisatie momenteel staat en wat jullie nodig hebben. 
Lees meer →

home4

Onze opvattingen over een goed leven voor mensen met EVMB zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben het LACCS-programma in de loop van vele jaren bedacht, ontwikkeld en verbeterd. Geïnspireerd op theorieën en vooral op de praktijk van alledag.
Lees meer →