fotobalk grijstinten3
saraOok het programma Triple-C van onze gewaardeerde vakgenoten Hans van Wouwe en Dick van de Weerd is gericht op een goed leven voor mensen met verstandelijke beperkingen. We krijgen dan ook vaak de vraag: wat zijn de verschillen? En zijn de programma's te combineren? Ja, dat zijn ze zeker! Onze 'aanvliegroute' is anders. LACCS richt zich op de EVMB-groep, Triple-C op mensen met probleemgedrag en een (lichte of ernstige) verstandelijke beperking. Maar we staan hetzelfde voor: een goed leven voor alle mensen die we begeleiden!
 
 
Andere doelgroep

TripleCTriple-C is een methodiek voor behandeling en begeleiding van verstandelijk beperkte mensen met gedragsproblemen. Het is ontwikkeld vanuit de behoefte mensen met probleemgedrag een menswaardig bestaan terug te geven. Het streven is het ervaren van het ‘gewone leven’.

Met het LACCS-programma richten we ons vooral op mensen met EVMB. Mensen die niet of nauwelijks in staat zijn zelf iets te zeggen over de kwaliteit van hun leven. Hun signalen zijn vaak moeilijk te interpreteren. Of geven je de indruk dat de normale menselijke behoeften (zoals contact of een stimulerende tijdsbesteding) niet voor deze mensen gelden. 

 

Prima te combineren

Onze 'aanvliegroute' is dus anders. LACCS richt zich op de EVMB-groep, Triple-C op mensen met probleemgedrag en een (lichte of ernstige) verstandelijke beperking. Maar we staan hetzelfde voor: een goed leven! We gebruiken binnen de programma's verschillende termen: termen die passen bij de doelgroepen waarop we ons richten. Ook het 'instrumentarium' van beide programma's verschilt. De praktijk wijst uit dat je deze instrumenten vaak prima kan combineren. Zo zien we dat ook organisaties die met Triple-C werken, steeds vaker 'ons' ontwikkelingsfasen-gesprek voeren. Een mooie ontwikkeling, vinden we. 

 


Inhoud LACCS-programma

home1

Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor elkaar zijn: de LACCS-gebieden. Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.
Lees meer →

 

Implementatie LACCS-programma

home3

Scholing is belangrijk als jouw organisatie met het LACCS-programma aan de slag gaat. Met scholing alleen ben je er natuurlijk niet. Aansturing, borging, coaching, .... Met de LACCS-analyse ontdek je waar jouw organisatie momenteel staat en wat jullie nodig hebben. 
Lees meer →

home4

Onze opvattingen over een goed leven voor mensen met EVMB zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben het LACCS-programma in de loop van vele jaren bedacht, ontwikkeld en verbeterd. Geïnspireerd op theorieën en vooral op de praktijk van alledag.
Lees meer →